PRISLISTA

Fingerinsats 1 st 60:-

Fingerinsats 2 st 100:-

Byte av tuminsats 100:-

IT-tuminsats 200:-

Insättning av IT 250:-/klot

Borrning 650:-/klot

Pluggning + borrning 700:-/klot

Ugning av klot 150:-

Renovering 250:-/klot

Kombo (ugning + renovering) 350:-/klot

Polering 100:-/klot

Förändring av yta 50:-/klot